Ümumi layihələr

Tikinti bazarında fəal şəkildə fəaliyyət göstərən şirkətimiz həm yaşayış, həm də ictimai binaları qurur. Layihələrimizin hər biri miqyası, innovasiyası, düşüncəli dizaynı ilə diqqəti çəkir. Çünki, keyfiyyət və ucaldılan binaların xırdalıqlarına diqqət başlıca meyarlarımızdandır. Binaların və interyerlərin müasir üslubu inşa etdiyimiz daşınmaz əmlaka tələbatın əsas tərkib hissələrindən biridir.

Cadde 54
Cadde 54
Green Palace
Green Palace
Dream Tower
Dream Tower
Metal-plastik konstruksuyalarının istehsalı
Metal-plastik konstruksuyalarının istehsalı
Layihə kompaniyası
Layihə kompaniyası
Beton zavodu
Beton zavodu
Royal Club
Royal Club
Şadurvan çay evi
Şadurvan çay evi
Petrol Stations
Petrol Stations
Green Park
Green Park
İzmir
İzmir
Gülüstan
Gülüstan
Astoriya
Astoriya
Megacity
Megacity
Səudiyyə Ərəbistanda koteclər
Səudiyyə Ərəbistanda koteclər
Gənclik Yaşayış Binası
Gənclik Yaşayış Binası
Bayıl Yaşayış Binası
Bayıl Yaşayış Binası
Sorğu forması